Organska proizvodnja u BiH

Ekonomska održivost organske poljoprivrede zavisi od razvoja tržišta za organske proizvode. U BiH, kao i u ostalim državama jugoistočne Evrope (SEEC), tržište za organske proizvode se veoma sporo razvija. Za dalji razvoj internog tržišta, iskustva o razvoju tržišta iz drugih država mogu biti od određene pomoći. Međutim, BiH ima ogroman potencijal za razvoj organske proizvodnje jer je intenzivna industrija i konvencionalna poljoprivreda prilično slabo razvijena. To je rezultiralo očuvanim prirodnim preduslovima za razvoj organske proizvodnje, odnosno nezagađenim izvorima vode, tlom i vazduhom. Ali i pored odličnih prirodnih preduslova razvoj organskog sektora teče veoma sporo, prvenstveno zbog inertnosti vlasti, nedostatka pravnih legislativa i slabe promocije svih vrijednosti, prednosti i potencijala organske proizvodnje. Promocija ekološke organske proizvodnje i njen razvoj omogućava korak naprijed u postizanju 3% obradivih površina u organskom sektoru, što je i jedan od ciljeva neophodnih za pristupanje u Evropsku uniju. 

South East European Organic Network (SEEON) nudi usluge svojim članovima, kao i  drugim organskim pokretima u regiji.

Naše usluge usmjerene prema različitim učesnicima organskih pokreta. Posvećeni smo podršci razvoja organskih pokreta u jugoistočnoj Evropi, omogućavnjem umrežavanja i mogućnosti saradnje različitih aktera i učesnika. Učesnici organskih pokreta u jugoistočnoj Evropi mogu koristiti SEEON usluge koje nude naše organizacije članice na nacionalnim nivoima.

Savez udruženja organskih proizvođača FBiH - "ORGANSKO FBIH" je član SEEON mreže i jedan od njenih osnivača, a u ovom projektu je jedan od nosilaca implementacije projekta i jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine.

ORGANSKO FBIH je u svojim programskim aktivnostima razvio određene projekte koji se organiziraju širom Federacije BiH. Projekat "Dani organske proizvodnje" se implementira već desetu godinu kao i "Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma". Kroz aktivnosti nastali su i drugi projekti kao što je "Sajam zdravlja mladih", razni seminari, edukacije mladih u organskoj proizvodnji kroz samozapošljavanje, sajam "Organic Sarajevo" te niz sličnih drugih aktivnosti koje su doprinijele promociji, razvoju i ponudi organske proizvodnje i očuvanju životne sredine.